شناسه : 36888020


سرانجام آزمون استخدامی گندله سه چاهون بافق در 31 خردادماه سال جاری در دانشگاه آزاد بافق برگزار شد.آزمونی که جوانان بیکار شهر بدان امیدوار شده بودند که دیگر جلو استخدام های بی حساب و کتاب و سفارشی گرفته می شود اما آنها بی خبر از آن بودند که قرار است موانعی بر سر راه پیش آید و حتی اعلام نتیجه این آزمونی که برای آنها 70 هزار تومان ناقابل آب خورده بود هم امروز و فردا شود.

به گزارش صبح بافق؛ سرانجام آزمون استخدامی گندله سه چاهون بافق در 31 خردادماه سال جاری در دانشگاه آزاد بافق برگزار شد.آزمونی که جوانان بیکار شهر بدان امیدوار شده بودند که دیگر جلو استخدام های بی حساب و کتاب و سفارشی گرفته می شود اما آنها بی خبر از آن بودند که قرار است موانعی بر سر راه پیش آید و حتی اعلام نتیجه این آزمونی که برای آنها 70 هزار تومان ناقابل آب خورده بود هم امروز و فردا شود.
نکته دیگر اینکه اعلام نتایج آزمون تازه اول راه خواهد بود چراکه رضا فلاح مدیرعامل سنگ آهن در مصاحبه با بافق فردا گفت: نتایج اعلام شده سه برابر ظرفیت خواهد بود که پس از مصاحبه پذیرفته شدگان اصلی در این کارخانه جذب خواهند شد.
و اما مرداد ماه تمام شد و نتیجه این آزمون اعلام نشد.آزمون استخدامی که حتی پای صباغیان نماینده مجلس را در آن باز کرد تا کمترین حاشیه ای داشته باشد و این امروز و فردا کردن ها جهت اعلام نتایج موجی از اعتراضات مردمی را در فضاهای مجازی و حقیقی به وجود آورده و آنها سوالاتی را مطرح می کنند.
 
تا کی باید معطل اعلام نتایج آزمون باشیم، چرا مسئولین بدقولی می‌کنند؟ 
 
اینکه آیا تحریم ها وبرجام باعث شده تا کار گندله به تعویق بیفتد؟ و اگر نتایج آزمون اعلام شود کار را برای مدیران کارخانه ای که هنوز نقشه های کوره آن در دستان کارشناس آلمانی و ژاپنی هست سخت خواهد کرد؟
 
اینکه چقدر این آزمون واقعی بوده و ترتیب اثر داده می‌شود یا نه هرکه را بخواهند استخدام خواهند کرد؟
 
و سوالاتی از این دست که بین مردم دست به دست می گردد.
 
انتهای پیام/