شناسه : 36774270
رئیس بهزیستی بافق:


دکتر محسن خوشگذران رئیس اداره بهزیستی بافق گفت: در سال 1397حدود 780 نفر از بیماران اعتیاد شهرستان جهت ترک به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده اند. همچنین به سه نفر از پاک شدگان واجد شرایط 600میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

به گزارش صبح بافق؛ دکتر محسن خوشگذران رئیس اداره بهزیستی بافق گفت:  در سال 1397حدود  780 نفر از بیماران اعتیاد شهرستان جهت ترک به مراکز ترک اعتیاد مراجعه کرده اند. همچنین به سه نفر از پاک شدگان مبلغ  600میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

وی در ادامه افزود: در سال گذشته در طرح پیشگیری از معلولیت در سالمندی 187نفر، طرح آگاه سازی از معلولیت ها و ژنتیک در مدارس 758نفر، غربالگری ژنتیک در مدارس300 نفر، غربالگری شنوایی نوزادان673نفر و غربالگری بینایی کودکان 3 تا 6 سال نیز 2630 نفر شرکت کردند.

رئیس بهزیستی بافق در حوزه آموزش زوج های جوان قبل و بعد از ازدواج نیز بیان داشت: برای 340 نفر از زوج های جوان کلاس آموزش، غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج 178نفر، آموزش پیش از ازدواج برای 330، 443 جلسه مشاوره عمومی و در حوزه مشاوره ژنتیک نیز 22پرونده تشکیل شده است برگزار شده است.

دکتر خوشگذران در پایان گفت: در سال گذشته 780 نفر برای ترک اعتیاد به مراکز ترک مراجعه کردند و برای 3 نفر از پاک شدگان نیز مبلغ 600میلیون ریال تسهیلات پرداخت شده است.

 

                                            عملکرد واحد پیشگیری بهزیستی بافق در سال97

ردیف فعالیت های انجام شده تعداد
1 طرح پیشگیری از معلولیت در سالمندی 187نفر
2 طرح آگاه سازی از معلولیت ها و ژنتیک در مدارس 758نفر
3 غربالگری ژنتیک در مدارس 300نفر
4 غربالگری شنوایی نوزادان 673نفر
5 غربالگری بینایی 3 تا 6 سال 2630نفر
6 کلاس زوج های جوان 340نفر
7 غربالگری ژنتیک پیش از ازدواج 178نفر
8 آموزش پیش از ازدواج 330نفر
9 مشاوره عمومی 443جلسه
10 مشاوره ژنتیک 22پرونده
11 مراجعه جهت ترک اعتیاد 780نفر
12 ارائه تسهیلات به پاک شدگان از اعتیاد سه نفر(هرنفر200میلیون ریال)

 

انتهای پیام/


یادداشت یادداشت