شناسه : 35220438
در شورای حفاظت از منابع آب بافق مطرح شد:


فرماندار بافق گفت: متاسفانه خشكسالي ها و روش هاي نادرست در برداشت آب و استفاده بیش از حد آب در بخشهای مختلف در این شهرستان در چند سال اخیرموجب افت دو متری سطح آب‌های زیر زمینی شده است.

به گزارش صبح بافق؛ جلسه شورای حفاظت از منابع آب بافق با حضور فرماندار بافق، معاون حفاظت و بهره برداري شرکت آب منطقه ای یزد و جمعی از مسئولان عضو این شورا در محل فرمانداری تشکیل جلسه داد.

فرماندار بافق در این نشست با تاکید بر اهمیت فرهنگ سازی صرفه جویی مصرف آب در بین خانوار ها گفت: متاسفانه خشكسالي ها و روش هاي نادرست در برداشت آب و استفاده بیش از حد آب در بخشهای مختلف در این شهرستان در چند سال اخیرموجب افت دو متری سطح آب‌های زیر زمینی شده است.

محمد زاده رحمانی با تاکید بر لزوم برنامه‌ریزی و مدیریت صحیح در بهره‌برداری از آب در این شهرستان افزود: حفظ ذخائر آبی در شهرستان باید به صورتی باشد تا به سفره‌های آب زیر زمینی خسارت وارد نشود و نیز با تامین آب مورد نیاز در تمامی بخشها رضایت بهره‌برداران از منابع آبی ایجاد شود.

رییس اداره منابع آب شهرستان بافق نیز در ادامه این نشست ضمن ارائه گزارشی از وضعیت موجود منابع آب شهرستان گفت: دو علت عمده توسعه غیر اصولی و بهره برداری های بی رویه و همچنین کاهش نزولات جوی در طی سال های اخیر باعث شده حجم آب سفره های آب زیرزمینی به شدت کاهش یابد.

علی محمدی به برنامه های اجرا شده در جهت احیا و تعادل بخشی به سفره های آب زیر زمینی پرداخت و عنوان داشت: اجرای طرح خاموشی زمستانه، طرح ملی داناب و همچنین پروژه های جداسازی آب شرب از فضای سبز از جمله اقداماتی است که در زمینه حفظ منابع آبی صورت گرفته است.