شناسه : 35423736
فرماندار بافق در بازدید سرزده از دو اداره شهرستان:


محمد زاده رحمانی فرماندار بافق در بازدید سرزده از دو اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت توزیع برق این شهرستان، بر لزوم خدمات رسانی مطلوب به شهروندان تاکید نمود.

به گزارش صبح بافق؛ فرماندار بافق در ادامه روند بازدیدهای خود از دستگاه های اجرایی شهرستان، از دو اداره منابع طبیعی و آبخیزداری و مدیریت توزیع برق بازدید و ضمن دیدار با رییس و کارکنان این ادارات از نزدیک در جریان روند خدمات دهی به شهروندان قرار گرفت.
محمد زاده رحمانی در این دیدار ها بر لزوم خدمات رسانی مطلوب به شهروندان و تکریم ارباب رجوع تاکید و تسریع در انجام امور اداری شهروندان را خواستار شد.

منبع:  روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق