شناسه : 37942705
تقریبا هیچ سهم، بافق از المان قرآنی؛


استفاده از آیات و مفاهیم قرآن در المان‌های شهری می‌تواند فرهنگ قرآنی را پویا و هنر را با دین تلفیق کند، اما متأسفانه شهرستان بافق که دیار محمد تقی خان بافقی که خالق و نویسنده قرآن خطی با سابقه ۳۰۰ ساله هست که حتی در مجلس شورای اسلامی از آن به عنوان قرآن مجلس یاد می شود، در بهره‌مندی از المان قرآنی یا نمادی از شخصیت‌های شاخص قرآنی بی‌بضاعت است.

به گزارش صبح بافق؛  استفاده از آیات و مفاهیم قرآن در المان‌های شهری می‌تواند فرهنگ قرآنی را پویا و هنر را با دین تلفیق کند، اما متأسفانه شهرستان بافق که دیار محمد تقی خان بافقی که خالق و نویسنده قرآن خطی با سابقه ۳۰۰ ساله هست که حتی در مجلس شورای اسلامی از آن به عنوان قرآن مجلس یاد می شود، در بهره‌مندی از المان قرآنی یا نمادی از شخصیت‌های شاخص قرآنی بی‌بضاعت است.

نکته جالب توجه بیانات ویژه مقام معظم رهبری در ابتدای ماه مبارک رمضان امسال است که فرمودند: باید قواعد زندگی را با قرآن تطبیق دهیم. دستورات کاربردی قرآن، علاج مشکلات بشر است. 99/2/7

یا در سال93 فرمودند:

- باید در کشور ما و در میان جامعه‌ ما ترتیبى اتّخاذ بشود که همه‌ آحاد مردم به ‌نحوى با قرآن انس داشته باشند.

حال سوال اینجاست شهر بافق با توجه به صبغه دینی و فرهنگی، چرا در مدیریت شهری و المان های آن به مهجوریت قرآن دامن زده است؟

در پایان ضمن تشکر از از شهردار و عوامل اجرایی که به زیبا سازی میدان محمدتقی خان بافقی پرداختند، جا دارد این میدان را به‌عنوان اولین میدان قرآنی شهرستان نامگذاری و آلمان آن را به همین قرآن نفیس اختصاص دهند.

انتهای پیام/