شناسه : 35853596
مدیر فنی و مهندسی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی بافق خبر داد؛


مدیر فنی و مهندسی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی بافق گفت: بیش از ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن سنگ از دو معدن میشدوان و چاه گز استخراج شده است.

به گزارش صبح بافق؛ حمید رحیمی مدیر فنی و مهندسی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی بافق گفت: بیش از ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن سنگ از دو معدن میشدوان و چاه گز استخراج شده است که از این میزان حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن سنگ آهن  است.

رحیمی با اشاره به گزارش عملکرد استخراج از مهر سال گذشته تا آبان جاری معادن زیرنظر مجتمع گفت: طی این مدت بیش از ۱۲ میلیون و ۷۰۰ هزار تن سنگ استخراج شده است که از این میزان بیش از ۱۰ میلیون و ۹۰۰ هزار تن باطله و در حدود یک میلیون و ۸۰۰ هزار تن سنگ آهن است.

بیش از ۶۵۰ هزار تن سنگ آهن از معدن میشدوان استخراج شد

رحیمی فعالیت عملکرد مذکور را مربوط به دو معدن میشدوان و چاه گز بیان کرد و افزود: میزان سنگ آهن استخراج شده از معدن چاه گز یک میلیون و ۱۵۶هزار تن است که در همین مدت بیش از ۶۵۰ هزار تن سنگ آهن از معدن میشدوان استخراج شده است.

مدیر فنی و مهندسی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی بافق فعالیت معدنی مجتمع در حوزه تولید سنگ آهن در دو بخش سنگ آهن پرعیار ،ریز دانه و درشت دانه، و نرمه در مدت یک سال گذشته را بیش از یک میلیون و ۵۵۰ هزار تن برشمرد.

رحیمی افزود:بیشترین محصول سنگ آهن پرعیار مربوط به معدن چاه گز با یک میلیون و ۳۰۰ هزار تن و بیشترین نرمه تولید شده در معدن میشدوان با بیش از ۵۱ هزار تن نرمه سنگ آهن است.

وی خاطر نشان کرد:فروش محصول پرعیار از دو معدن چا گز و میشدوان بیش از یک میلیون و ۲۰۰ هزار تن است.

مدیر فنی و مهندسی مجتمع معادن سنگ آهن فلات مرکزی بافق ادامه داد:از این میزان ۸۱۹ هزار تن مربوط به معدن چاه گز و بیش از ۳۸۵ هزار تن سنگ آهن پرعیار از معدن میشدوان به فروش رفته است.

منبع: باشگاه خبرنگاران جوان