شناسه : 34930787
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور:


عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس شورای اسلامی گفت: اصلاح قوانین مربوط به فعالیت اصناف و تشکل ها از حوزه های اولویت دار است؛ باید زیرساخت های قانونی را فراهم کنیم تا این تشکل ها بتوانند به راحتی مسائل را نقد کنند.

به گزارش صبح بافق؛ محمدرضا صباغیان بافقی درباره اصلاح قانون احزاب و تصویب قانون برای فعالیت انجمن ها و تشکل های صنفی و کانون های بازنشستگی اظهارداشت: با توجه به شرایط و مسائل اقتصادی جامعه، لزوم بررسی و تصویب طرح های اقتصادی در کشور در فوریت و اولویت کاری مجلس قرار گرفته است، اما تصویب قوانین برای فعالیت انجمن های صنفی نیز یکی از ضرورت ها و الزامات امروز جامعه برای فعالان صنفی و انجمن ها است.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس تصریح کرد: رفع مشکلات ومسائل اقتصادی مردم بسیار مهم است، اما از نظر من باید زیرساخت های قانونی را نیز فراهم کنیم تا تشکل ها بتوانند به راحتی عملکردها را منصفانه نقد کنند و مردم نیز حرف هایشان را به روش های مختلف قانونی مطرح کنند.
نماینده مهریز و بافق همچنین با اشاره به آیین نامه تجمعات تشکل های سیاسی، گفت: اگر مسائل و قوانین تشکل ها را زودتر حل کنیم، احزاب و مردم و اصناف می توانند تقاضاها و دغدغه های خود را اعم از اقتصادی و سیاسی و صنفی به شکل قانونی مطرح کنند.
صباغیان بافقی افزود: وزارت کشور در زمینه اصلاح و بازنگری قانون احزاب و طرح فعالیت تشکل های صنفی کاملا موافق و همراه است.

** اگر طرح عادی به صحن بیاید تا 2 سال دیگر هم نوبتش نمی شود
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس افزود: وجود خلاء قانونی برای ثبت و فعالیت انجمن ها و تشکل های صنفی باعث شده است، صدها تقاضای جدید برای تاسیس و فعالیت آنها معطل بماند.
وی تصریح کرد: در «قانون احزاب» مصوب هشتم آبان ماه 1395، تاسیس و فعالیت این گروه از تشکل ها دیده نشده است، این در شرایطی بود که در قانون مصوب هفتم شهریور1360 موضوع فعالیت انجمن های صنفی درج و تصویب شده بود.
نماینده مهریز و بافق در مجلس افزود: بر همین اساس طرح اصلاح قانون احزاب با یک ماده واحده برای الحاق فعالیت انجمن ها و تشکل های صنفی به این قانون در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس ارائه شد که 2 فوریت و حتی یک فوریت آن نیز رای نیاورد و اکنون به صورت طرح عادی در کمیسیون بررسی و تصویب شده است که امیدوارم به زودی در دستور کار صحن علنی مجلس شورای اسلامی قرار گیرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مجلس گفت: با توجه به تعداد تقاضاها برای تشکیل انجمن های صنفی درتلاش هستیم پس از رفع ایرادات مطرح شده وانجام تغییرات مجددا این طرح را با 2 فوریت به صحن علنی مجلس بیاوریم.
صباغیان بافقی گفت: بررسی ها روی این طرح در کمیسیون انجام شده است و امیدوارم موانع و مسائل آن رفع شود، چون اگر این طرح بخواهد به صورت عادی به صحن بیاید شاید تا 2 سال دیگر هم نوبت بررسی و تصویب آن نمی شود.
به گزارش ایرنا، طرح «تهیه آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت انجمن های صنفی و تخصصی و بازنشستگان» در قالب یک ماده واحده و یک تبصره برای الحاق به ماده 23 قانون فعالیت احزاب، در کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور مطرح شده است. در این ماده واحده این طرح آمده است:« وزارت کشور موظف است ظرف مدت یکماه نسبت به تهیه آیین نامه نحوه تأسیس و فعالیت انجمن های صنفی و تخصصی و بازنشستگان اقدام و جهت تصویب به هیأت دولت ارائه نماید.
همچنین در تبصره ذیل این ماده واحده بیان شده است: «موضوع انجمن های صنفی تخصصی و بازنشستگان مشمول ماده (1) قانون نحوه فعالیت احزاب گردد.»
«اداره کل اسناد و تنقیح قوانین» مجلس شورای اسلامی را بر اساس ملاحظات کلی (اعم از شکلی و ماهوی) «حزب» و «تشکلهای صنفی» را دو مقوله جداگانه می داند و در نقدی بر این طرح نمایندگان می افزاید: احزاب برای فعالیت های سیاسی و انجمن های صنفی در جهت تامین منافع صنفی فعالیت می کنند، الحاق انجمن های صنفی و بازنشستگی به قانون مذکور منطقی به نظر نمی رسد. فقدان مرز بندی بین این دو باعث خواهد شد سختگیری ها و استعلام سوابق و تشریفات دریافت مجوز بر این کانون ها نیز اعمال شود.

** تعریف حزب و اتحادیه
«حزب» تشکیلاتی است متشکل از اشخاص حقیقی که با برنامه مشخص در جهت کسب و مشارکت در قدرت سیاسی و نقد و اصلاح آن، در چهارچوب قوانین و مقررات نظام جمهوری اسلامی ایران بر اساس مرامنامه و اساسنامه مصوب خود در سطح ملی یا استانی فعالیت می کند.
همچنین مطابق ماده هفت قانون نظام صنفی کشور مصوب ٢٤ اسفند 1382، « اتحادیه» شخصیتی حقوقی است که از افراد یک یا چند صنف که دارای فعالیت یکسان یا مشابه اند، برای انجام دادن وظایف و مسؤولیت های مقرر در این قانون تشکیل می شود.
این در حالی است که بر اساس نظر «اداره کل تدوین قوانین» مجلس شورای اسلامی « با توجه به اینکه با تصویب قانون نحوه فعالیت احزاب و گروه های سیاسی در تاریخ هشتم آبان ماه 1395 نسخ قانون فعالیت احزاب، جمعیت ها و انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های دینی شناخته شده مصوب هفتم شهریور 1360 عملاً انجمن هایی از قبیل کانون بازنشستگان فاقد قانون شده و مشکلات فراوانی برای آنها ایجاد شده است، ارائه طرح حاضر و تعیین تکلیف نسبت به این قبیل انجمن ها مفید و بلکه ضروری می باشد.»

ایرنا