شناسه : 36482154


اخیرا فلاح سرپرست سنگ آهن مرکزی در مصاحبه ای گفتند با توجه کویری و بی روح بودن بافق لازم است جشن هایی برگزار شود تا کارگران و خانواده های آنان با حضور در این برنامه ها شاد شوند.

به گزارش صبح بافق؛ اخیرا فلاح سرپرست سنگ آهن مرکزی در مصاحبه ای گفتند با توجه کویری و بی روح بودن بافق لازم است جشن هایی برگزار شود تا کارگران و خانواده های آنان با حضور در این برنامه ها شاد شوند.
اما بد نیست به سرپرست سنگ آهن مواردی را یادآور شد تا متوجه شوند که آنچه کارگران را شاد میکند چیز دیگری است.
آقای فلاح اختلاف چند میلیون تومانی حقوق یکی از شرکت ها با کارگران دیگر شرکت ها چیزی است که کارگران را به شدت ناراحت کرده است آیا این را هم با آهنگ حل می کنید؟
آقای فلاح طرح های جوار معدنی ،تامین خوراک سنگ آهن و اشتغال های جدید چیزی نیست که با آهنگ و جشن حل بشود!
راستی سرپرست محترم سنگ آهن از شخصی که حقوق می گیرد و در ساعت کاری خود مرغ تخم گذار پرورش می دهد چه خبر؟
آقای فلاح آنچه کارگران و به دنبال آن خانواده آنان را شاد می کند رفع تضاد طبقاتی بین کارگران است آنهم بر اساس بازدهی کار آنان
امید است دغدغه مسئولان در رده مسئولیت خود بیشتر در خصوص حل مشکلات آنان باشد و مشخص کردن خشک و بی روح بودن بافق را به عهده مسئولان مربوطه بسپارند.
انتهای پیام/