شناسه : 36773165
پس از 27روز عاشقی ودلدادگی؛


کاروان پیاده علی بن موسی الرضا در اولین روز از مرداد ماه ۱۳۹۸ پس از بیست و هفت روز عاشقی و دلدادگی در بیابانها نهایت صبح امروز به سر منزل مقصود رسید و میهمان علی بن موسی الرضا المرتضی گشت.

به گزارش صبح بافق؛ کاروان پیاده علی بن موسی الرضا(ع) بافق در اولین روز از مرداد ماه ۱۳۹۸ پس از بیست و هفت روز عاشقی و دلدادگی در بیابانها نهایت صبح امروز به سر منزل مقصود رسید و میهمان علی بن موسی الرضا المرتضی شدند.

انتهای پیام/