شناسه : 35818699


آیا در معادن سنگ آهن مدیرانی هستند که بازنشسته شده باشند و در حال کار باشند؟

به گزارش صبح بافق؛با تصویب قانون منع بکارگیری بازنشستگان و تاکید امروز مقام معظم رهبری بر اجرای این قانون - از تاریخ ابلاغ این قانون، به‌کارگیری افرادی که در اجرای قوانین و مقررات مربوطه بازنشسته یا بازخرید شده یا بشوند، در دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۱۳۸۶/۷/۸ و کلیه دستگاه‌هایی که به نحوی از انحاء از بودجه عمومی کل کشور استفاده می‌کنند، ممنوع می‌باشد.

حال این سوال برای مردم پیش آمده که آیا این قانون شامل معادن سنگ آهن بافق هم میشود؟

آیا در معادن سنگ آهن مدیرانی هستند که بازنشسته شده باشند و در حال کار باشند؟

مدیران این معادن پاسخگوی این سوال مردم و جوانان باشند

انتهای پیام