شناسه : 35455716


رئيس اداره هواشناسي بافق : هرگز نباید دما یا درجه هوا را با گرما اشتباه گرفت.

به گزارش صبح بافق؛ فرماندار بافق در ادامه روند بازدید های دوره ای خود از ادارات شهرستان، با حضور در اداره هواشناسي با فعاليت ها و خدمات هواشناسي اين مركز آشنا و در جریان مسائل و مشکلات این اداره قرار گرفت.
محمد زاده رحمانی همچنین ضمن بازدید از قسمت های مختلف این اداره پیرامون طرح ها و تجهیزات توسعه ای آن قول مساعدت و پیگیری داد.
رئيس اداره هواشناسی بافق نیز در ابتدای بازدید توضیحاتی در مورد عملکرد، مسئولیت ها و همچنین شرح وظایف اداره هواشناسی بیان كرد.
سيد محمود سبزواری همچنین در خصوص سوال اكثر همشهريان درباره نحوه اندازه گيري و اعلام ميزان دماي هوا توضیح داد: هرگز نباید دما یا درجه هوا را با گرما اشتباه گرفت، زیرا دمای هوا یک کمیت نسبی و مقایسه ای است و در شرایطی استاندارد اندازه گیری می شود در صورتی که گرما صورتی از انرژی می باشد.

منبع: روابط عمومي فرمانداري شهرستان بافق