شناسه : 35236402


سیدعلیرضاسلیمانی به نمایندگی از امام جمعه بافق به همراه سید رضاهاشم پور مدیرکمیته امدادامام خمینی(ره)بافق ازمجتمع مسکونی مددجویان کمیته امدادبازدید وبا چند مددجو نیز دیدارکرد.

به گزارش صبح بافق؛ سیدعلیرضاسلیمانی به نمایندگی از امام جمعه بافق به همراه سید رضاهاشم پور مدیرکمیته امدادامام خمینی(ره)بافق ازمجتمع مسکونی مددجویان کمیته امدادبازدید وبا چند مددجو نیز دیدارکرد.

دراین بازدیدسیدعلیرضاسلیمانی نسبت به تامین مصالح ساختمانی مجتمع مسکونی مددجویان وفراهم کردن مایحتاج خانواده های مددجویان قول مساعد داد.

انتهای پیام/