شناسه : 35257919


نیره پور ملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از منطقه حفاظت شده كوه بافق بازديد نمود.

به گزارش صبح بافق؛ نیره پور ملائی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان یزد از منطقه حفاظت شده كوه بافق بازديد نمود .

مدیر کل حفاظت محیط زیست استان یزد ضمن بازديد از پاسگاه محيط باني ارسستان با مامورين اجرايي گفتگو و بر انجام پايش و كنترل شرايط زيستگاه ها و حيات وحش منطقه به طور شبانه روزي تاكيد نمود.

در اين بازديد قابليت ها و ويژگيهاي منحصر به فرد كوه بافق من جمله جاذبه هاي ژئولوژيكي، گردشگري، حفاظتي به ويژه گونه هايي مانند كل و بز، قوچ و ميش، پلنگ و يوزپلنگ مطرح و حفاظت از باقيمانده زيستگاه رويشي درخت ارس در منطقه مد نظر قرار گرفت.

منبع:حفاظت محیط زیست استان یزد