شناسه : 36106921


20 سالی است که معدن کوشک بافق را به علیمحمدی واگذار کرده اند و اکنون روزهای پایانی عمر این قرارداد سپری می شود.

به گزارش صبح بافق،20 سالی است که معدن کوشک بافق را به علیمحمدی واگذار کرده اند و اکنون روزهای پایانی عمر این قرارداد سپری می شود.

معدنی که سرشار از عناصر نادر می باشد و می تواند عواید خوبی برای شهرستان و مردم منطقه داشته باشد.

و اما چند سوال

در این 20 سال آقای علیمحمدی در این معدن چند کارخانه جوار معدنی ایجاد کرده است؟

در این 20 افزایش حقوق کارگران و جذب نیرو چقدر بوده است؟

آیا طرح طبقه بندی برای کارگران این مجموعه اجرا شده است یا اینکه نزدیک به تمدید قرارداد شده  و قرار این طرح را اجرا کنند؟

آیا عوارض زیست محیطی این معدن به شهرستان پرداخت می شود؟

آیا پرداخت عوارض به شهرستان شامل این معدن هم می شود؟

و سوالات فراوانی که از این دست می باشد و در آینده مطرح خواهد شد.

حال باید دید مسئولان شهرستان چه تدابیری اندیشیده اند تا حق و حقوق بافق و کارگران موجب اجحاف قرار نگیرد.

انتهای پیام/