شناسه : 35963303


چند روزی است که تعدادی از کارگرها جهت تمدید حکم رحیمی مدیرعامل شرکت سنگ آهن در تکاپوی تهیه طوماری جهت امضاء و ارسال به مقام معظم رهبری بودند تا اینکه امضاء این طومار آغاز شد.

به گزارش صبح بافق؛ چند روزی است که تعدادی از کارگرها جهت تمدید حکم رحیمی مدیرعامل شرکت سنگ آهن در تکاپوی تهیه طوماری جهت امضاء و ارسال  به مقام معظم رهبری بودند تا اینکه امضاء این طومار آغاز شد.
درستی یا اشتباه ذات این کار در اینجا مطرح نیست اما بد نیست بعضی موارد از تاریخ بافق یادآوری شود تا مردم و کارگران به دور از هیاهوهای احساسی و با منطق تصمیم گیری کنند تا تصمیم چند نفر خدای ناکرده منجر به وارد شدن هزینه برای کل شهرستان نشود.
چه شده که ما مردم بافق بگونه ای عمل کرده ایم که چندین سال است گرفتار این زنده باد و پس از چند صباحی مرده بادها شده ایم .
زمانی چند تن از مدیران را با ذبح گاو و سلام و صلوات و  چنین و چنان استقبال کردیم و بعد از اندک مدتی آنها را با فلانی حیا کن بافق ما را رها کن بدرقه کردیم.
هنوز حافظه تاریخی مردم فراموش نکرده است زمانی را که عده ای در استقبال سر از پا نمی شناختند و در بدرقه شعار قسم به خون شهدا .... تو را می کشیم سر دادند ، روزهایی که شهر را سراسر پارچه و بنر دیدیم و در بدرقه شعار دزد دزد شنیدیم. بافق را چه شده است ؟     
نمی گویم کدام درهم و دینار بلکه می گویم کدام احساسات اینچنین مردم را  به سمت واکنش ها و تصمیمات عجولانه برده است؟
و حال سوال اینجاست فردای طومار امروز چه خواهد شد؟
چه خوب است اندکی مهلت داد، امروز بافق با داشتن نماینده ای مردمی که الحق والانصاف در این قضایا هم سنگ تمام گذاشته است با همکاری دیگر مسئولین شهرستان از مجاری قانونی پیگیر خواسته جامعه کارگری و مردم باشد.
انتهای پیام/