شناسه : 35853851


مهمترین عاملی که انسان را به حضور در جامعه سوق می دهد وجود امنیت اجتماعی است و بدحجابی عامل بر هم زدن امنیت اجتماعی و پشت پا زدن به ارزش های ناب اسلامی و انسانی است.

به گزارش صبح بافق؛ از جمله فلسفه های اصلی حجاب، ایجاد آرامش روانی و امنیت روحی در جامعه است چرا که امنیت و آرامش در ابعاد مختلف زندگی از حقوق مسلم همه شهروندان بوده و هیچ کس حق ندارد با بهانه های مختلف موجبات سلب آسایش دیگران را فراهم کند.
جامعه موظف است امنیت را در ابعاد مختلف برای افراد فراهم سازد که بخش عمده از این مهم به عهده زنان است تا با حفظ پوشش، به این امر جامعه عمل بپوشانند و در سنگر حجاب،  حضور عینی خود را در ابعاد مختلف اجتماع تحقق بخشند.
در سایه رعایت حجاب،  زن با شهامت هر چه تمامتر به وظیفه خود مشغول شده و خطری از ناحیه اجتماع متوجه وی نمی شود.
اگر چه حجاب خواهران و پوشش برادران تا حدودی یک امر شخصی و سلیقه ای و انتخابی است، اما اصل مساله پوشش داشتن با تفاوت های خاص مربوط به زن و مرد امری اجتماعی و تکلیف است نه حق. هر انسانی که در جامعه زندگی می کند مکلف و موظف است به حقوق سایرین احترام بگذارد و کاری نکند که باعث آزار و صدمه به دیگران شود.
بدون هیچ تردید، زن بخش عظیمی از نیروی انسانی یک جامعه را تشکیل می دهد و در ابعاد مختلف فرهنگی و اجتماعی و اقتصادی و سیاسی می تواند نقش آفرینی عظیمی داشته باشد.
اسلام با طرح پوشش زن در حقیقت جواز حضور او در اجتماع را رقم زده است و از سوی دیگر جلوی فساد گستری و ناهنجاری های ناشی از اختلاط زن و مرد را گرفته است، چرا که همه آحاد جامعه در مقابل سلامت نفسانی جامعه مسئولند و مسئولیت مهمتر در این باره بر دوش زنان است.
همانگونه که گفتیم مهمترین عاملی که انسان را به حضور در جامعه سوق می دهد وجود امنیت اجتماعی می باشد؛ امنیتی که در آن افراد برای انجام فعالیتهای مشروع و قانونی خود بدون هیچ گونه مزاحمت و سوء نیتی از طرف افراد غیر بتوانند در جامعه حاضر شوند و به اصطلاح از آرامش و آسایش برخوردار باشند.
نتایج تحقیقات انجام شده بیانگر آن است که هر قدر پوشش افراد نامناسب باشد میزان احساس امنیت در آنان کاهش می یابد و بدحجابی نوعی پشت پا زدن به ارزش های اسلامی و انسانی است و از بی ایمانی به عدم اعتقاد شخص به عقوبت اخروی دارد و نوعی تمرد از فرمان خداوند یکتاست.

منبع: پایگاه خبری پلیس