شناسه : 35905463


این جلسه با حضور اعضاءکمیته شهدا خیمه گاه بافق در منزل پدر بزرگوارشهید برگزار شد. مرور خاطرات شهید از زبان پدر و مادر شهید از برنامه دیگر این جلسه بود.

به گزارش صبح بافق؛ ششمین جلسه کمیته شهدای خیمه گاه بافق شب گذشته با حضور اعضای کمیته در منزل پدر شهید ناظمی برگزار شد.

مرور خاطرات شهید از زبان پدر و مادر وی از جمله برنامه های این جلسه بود. خاطرات و خوابهای تکان دهنده ای که حال دل انسان را دگرگون می کرد.

در پایان حجت الاسلام حسنی نژاد با ذکر روایتی از امیرالمومنین(ع) در مقام خانواده شهدا و کسانی که دل خانواده های شهدا را شاد می کنند، به جلسه خاتمه دادند.

مادر شهید ناظمی بیان کرد:

شهادت پسرم به قدری برایم سنگین و سخت بود که نمی توانستم به خانه بیایم و جای خالی اش را ببینم؛ ۶ ماه در خانه دختر بزرگم سپری کردم؛ یک شب پسرم را در خواب دیدم، دستم را گرفت و گفت مادر بیا برویم خانه؛ کیفم را برداشتم و سوار موتورش شدم. من را به خانه آورد و در اتاقش پیاده ام کرد و سرش را روی پاهام گذاشت. ازخواب بیدار شدم و بعد از 6 ماه به خانه برگشتم.