شناسه : 37925024


مدیر آموزش شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق بیان کرد: کلاس آموزش ایمنی برای اولین گروه از پذیرفته شدگان آزمون گندله سه چاهون از امروز شنبه 27 اردیبهشت ماه به مدت سه روز برگزار می شود.

به گزارش صبح بافق؛ دهقانزاده مدیر آموزش شرکت سنگ آهن مرکزی ایران – بافق با اعلام آغاز کلاس آموزش ایمنی برای پذیرفته شدگان آزمون گندله سه چاهون بیان کرد: در بحث برگزاری کلاس ها ایمنی نیروهای گندله سه چاهون با توجه به آنکه جذب آنان باید زودتر انجام می گرفت، طی برگزاری جلساتی در گندله سازی مقرر شد پس از گذراندن دوره معاینات، کلاس های ایمنی را سپری کنند که واحد آموزش در این خصوص جلسه ای روز چهارشنبه 24 اردیبهشت ماه در محل گندله سه چاهون برگزار شد و تصمیم گرفته شد از روز شنبه 27 اردیبهشت ماه این کلاس ها آغاز شود.

وی آمار جذب در گندله را حدود 440 نفر عنوان کرد که اکنون کار با آموزش 125 نفر از آنان آغاز شده و افزود: 2 نفر از اساتیدی که در گندله سه چاهون مشغول به فعالیت هستند مسئول آموزش نیروها هستند که با اطلاع رسانی به 50 نفر از قبول شدگان گندله سازی این کلاس ها از ساعت 7:30 صبح امروز برگزار شد.

دهقانزاده با اشاره به رعایت پروتکل های بهداشتی در محل برگزاری کلاس ها بیان کرد: 20 روز قبل از برگزاری این دوره در جلسه ای با مدیر  HSEاعلام بر همکاری در این زمینه شد و ماسک و مواد ضدعفونی کننده در اختیار ما قرار گرفت که محل برگزاری کلاس ها توسط واحد خدمات ضدعفونی و گندزدایی شد.

واحد بهداری نیز صبح ها برای غربالگری و تب سنجی حضور خواهند داشت که این امر در مراجعه افراد برای ثبت نام و حضور در کلاس ها انجام خواهد گرفت.

مدیر آموزش شرکت مدت برگزاری این کلاس ها را سه روز عنوان کرد و گفت: نیروها طی 2 روز مباحث ایمنی در کار و یک روز بهداشت و محیط زیست را آموزش خواهند دید.

وی در پایان از همکاری واحد روابط عمومی در بحث اطلاع رسانی، واحد HSE  و همکاران خود در واحد اجرای آموزش  تشکر و قدردانی کرد.

مرکز اطلاع رسانی شرکت