شناسه : 36765682


به مناسبت هفته بهزیستی کودکان مهد ارسلان با برگزاری جشن و حضور در اداره بهزیستی بافق نشان دادند که به زیستن برای کودکان ارسلانی مهم است.

به گزارش صبح بافق؛ به مناسبت هفته بهزیستی کودکان مهد ارسلان با برگزاری جشن و حضور در اداره بهزیستی بافق نشان دادند که به زیستن برای کودکان ارسلانی مهم است و پرسنل این مهد تلاش خود را در جهت تربیت بهترزیستن کودکان انجام می دهند.
مهد کودک دوستاره ارسلان از مهدهای شهری بهزیستی بافق در دونوبت صبح و عصر با ظرفیت 37 نفرکودک فعالیت می کند.

منبع:روابط عمومی بهزیستی بافق