شناسه : 35517790


با عنايت به تامين اعتبار مطالعات "منطقه ويژه فناوري هاي معدني بافق" جلسه هماهنگي و برنامه ريزي انجام اين كار در پارك علم و فناوري منطقه يزد برگزار شد.

به گزارش صبح بافق؛ با عنايت به تامين اعتبار مطالعات "منطقه ويژه فناوري هاي معدني بافق" جلسه هماهنگي و برنامه ريزي انجام اين كار در پارك علم و فناوري منطقه يزد برگزار شد.
در اين جلسه، ابتدا پور سراجيان مدير پارك به پيشينه و خلاصه اي از رئوس اهداف و مزاياي اين طرح اشاره و سپس زاده رحماني فرماندار بافق به انتظارات شهرستان از اين طرح و بيان سوالات خود پرداخت.
در ادامه رحيمي و ميرابي از مجتمع فلات مركزي به تامين اعتبار اجراي اين طرح توسط شركت تهيه و توليد مواد معدني ايران اشاره و آمادگي خود را براي پشتيباني از آن اعلام كردند.
در نهايت مقرر شد برنامه زمانبندي و تيم مطالعاتي انجام اين پروژه ظرف هفته آينده توسط پارك علم و فناوري با هماهنگي شهرستان مشخص و به فرمانداري اعلام شود.