شناسه : 35511765
فرماندار بافق خواستار شد:


زاده رحمانی فرماندار بافق در دیدار با رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد بر لزوم تسریع در راه اندازی دانشکده فنی و حرفه ای این شهرستان تاکید کرد.

به گزارش صبح بافق؛ زاده رحمانی با حضور در دفتر رئیس دانشگاه فنی و حرفه ای استان یزد خواستار تسریع در  راه اندازی دانشکده فنی و حرفه ای بافق شد.
فرماندار بافق در این دیدار ضمن اشاره به شرایط خاص و ویژه شهرستان بافق در جذب هنرجو در هنرستانها، تربیت نیروی تخصصی در دانشکده فنی و حرفه ای جهت ورود به بازار کار را یک ضرورت دانست.
در ادامه این نشست، میرفخرالدینی ضمن تشکر از حضور و اعلام آمادگی فرماندار شهرستان جهت تسهیل و تسریع در روند انجام  کار ، قول مساعد داد تا به زودی مجوزهای لازم صورت پذیرد.
در این دیدار، علي اصغر رنجبر که به عنوان مسئول پيگيري و راه اندازي دانشکده فنی و حرفه ای بافق معرفی شده است در رابطه با شرایط خاص منطقه از لحاظ تعداد هنرجو، وجود اساتید مجرب و امکانات موجود درشهرستان که منجر به توسعه کمی وکیفی دانشکده خواهد شد مطالبی بیان نمود.

منبع: روابط عمومی فرمانداری شهرستان بافق