شناسه : 37017593


جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور استاندار یزد و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.

به گزارش صبح بافق؛ جلسه شورای برنامه ریزی و توسعه استان با حضور استاندار یزد و جمعی از مسئولان استانی برگزار شد.
 
در این جلسه که زاده رحمانی فرماندار بافق نیز حضور داشت، جوانب و اهداف طرح سند اشتغال ر‌وستاهای هدف شهرستان بافق از جمله دولت آباد، شیطور، بساب، برکوئیه و باجگان در دستور کار شورای برنامه ریزی و ‌توسعه استان یزد قرار گرفت.
 
فرماندار بافق در این جلسه به مهاجرت معکوس در این شهرستان اشاره و یادآور شد: اقدامات دولت در این روستاها باعث مانایی و افزایش جمعیت در آنها شده است.
 
 منبع: روابط عمومی فرمانداری بافق