شناسه : 37931675


دهیار و شورای اسلامی روستای موری آباد با حضور در دفتر وی از فرماندار سابق شهرستان بافق تقدیر کردند.

به گزارش صبح بافق؛ دهیار و عضو شورای اسلامی روستای موری آباد با حضور در دفتر زاده رحمانی فرماندار سابق بافق از خدمات وی تجلیل کردند.
متن تقدیر بدین شرح است:
جناب اقای مهندس زاده رحمانی
ازاینکه مدتی از بهترین سال های عمر خود را در سایه لطف بی بدیل الهی در کسوت فرماندار شهرستان بافق به انجام وظیفه ی ثمر بخش در این شهرستان پرداخته اید، خدای بزرگ را شاکر و اینک که تقدیر الهی توفیق خدمت گزاری در مسند مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری یزد را به حضرتعالی عطا نموده، برخود فرض میدانیم تا به پاس تلاش ها و پیگیریهای مستمر شما در راستای توسعه و پیشرفت همه جانبه ی روستاهای بخش مرکزی خاصه روستای موری آباد نهایت سپاس و قدر دانی را ابراز داریم. توفیق رفیق طریقتان گردد.
دهیاری و شورای اسلامی روستای موری آباد