شناسه : 35256015


آغاز روند توزیع کتب درسی مقطع ابتدایی برای نزدیک به 6 هزار نفر دانش آموز پایه های اول تا ششم مدارس بافق از ابتدای هفته جاری شروع و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت .

به گزارش صبح بافق به نقل از روابط عمومی مدیریت آموزش و پرورش شهرستان بافق ؛ آغاز روند توزیع کتب درسی مقطع ابتدایی برای نزدیک به 6 هزار نفر دانش آموز پایه های اول تا ششم مدارس بافق از ابتدای هفته جاری شروع و تا هفته آینده ادامه خواهد داشت .
این کتاب ها طبق آمار ثبت نام شده در سامانه ثبت کتب درسی بین مدارس در حال توزیع می باشد .