شناسه : 36508351
گزارش تصویری؛


جلسه جزء خوانی قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان در بیت الرضا(ع) بافق برگزار شد.

به گزارش صبح بافق؛ جلسه جزء خوانی قرآن کریم ویژه ماه مبارک رمضان در بیت الرضا(ع) بافق برگزار شد.

عکس: سرایانی