شناسه : 35256586


در بافق چه خبر است، عده ای جگر مادر را بر سیخ میکشند و جگرکی مادر میزنند!در بافق چه خبر است؟اینجا بافق است که تعداد قلیان فروشی‎هایش روز به روز از کتابخانه هایش بیشتر می‎شود و کتابفروشی‎هایش کوچک و کوچکتر، در بافق چه خبر است؟

به گزارش صبح بافق؛ در بافق چه خبر است؟در بافق چه خبر است، عده ای جگر مادر را بر سیخ میکشند و جگرکی مادر میزنند!در بافق چه خبر است؟اینجا بافق است که تعداد قلیان فروشی‎هایش روز به روز از کتابخانه هایش بیشتر می‎شود و کتابفروشی‎هایش کوچک و کوچکتر، در بافق چه خبر است؟

اینجا بافق است که بعضی افراد از کارخانه جوار معدنی فولاد کسری گفتند و وعده دادند و خبری هم نشد و نخواهد شد و سکوت ها نشکست، در بافق چه خبر است؟

اینجا بافق است که بعضی‎ها به مجوز این و آن گیر می‎دهند و شب خود را با چلوکباب بی مجوزها می‎گذرانند، در بافق چه خبر است؟

در بافق چه خبر است؟عده ای که زبان بازی کارشان است با کمک بعضی دولتی ها شده اند مشاور فرهنگی اجتماعی این اداره و آن اداره و حتی زوج های دم بخت یا بخت برگشته، این افراد در نهایت مظلوم نمایی کارشان شده سیاه نمایی، جای آنکه زوج های دم بخت را به بخت برسانند تا مرز بدبختی با آن شعارهای من درآوردی خود می‎رسانند و بعد میخواهند در کلاسی دیگر و با پولی دیگر آنها را به نقطه اول برسانند و نهایتا به چاه می اندازند.این افراد کلاس زندگی سازی شان شده عقده گشایی سیاسی آنهم علیه نظام، در بافق چه خبر است؟

اینجا بافق است که آتش  انتقادهای کوبنده عده ای با یک دورهم نشینی و یک امتیاز ۶۰۰ متری لوله برای درختان پسته شان خاموش می‎شود و زبان در کامشان خشک، در بافق چه خبر است؟

و امید است روزی برسد که با همه این خبرهای ناجور و جور واجور خبرهای خوش هم برای مردم باشد.

انتهای پیام/م.ع


تاات
؟؟؟؟؟ چی به چی شد؟؟؟؟؟؟
پست شده در ۱۳۹۷/۰۶/۲۴ ۰۷:۴۸