شناسه : 35470626


هدایای ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) به دانش آموزان مدرسه برکت اهدا شد

به گزارش صبح بافق؛ طی مراسمی با حضور مدیر آموزش و پرورش بافق و نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان یزد ، هدایای بنیاد برکت در میان دانش آموزان مدرسه برکت توزیع گردید .
دهشیری نماینده ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) در استان گفت : مدرسه سازی و توسعه فضاهای آموزشی یکی از بنیادی ترین و ماندگارترین فعالیت های زیربنایی ستاد اجرایی فرمان حضرت امام (ره) است . وی خاطرنشان کرد این فعالیت ها در راستای منویات مقام معظم رهبری مبنی بر ارتقای سطح عدالت آموزشی از طریق بنیاد برکت در روستاها و مناطق کمتر توسعه یافته کشور انجام می شود .