شناسه : 35976516


دهیاریهای جدید بخش مرکزی سهامدار شرکت تعاونی دهیاریهای بخش مرکزی می شوند.

به گزارش صبح بافق؛ مدیرعامل و اعضای هیئت مدیره شرکت تعاونی دهیاریها با بخشدار مرکزی دیدار و گفتگو کردند.
در ابتدای این دیدار که با هدف بررسی راههای افزایش درآمدزایی و هم چنین عضویت سهامدران جدید در شرکت صورت گرفت، پورامینی بخشدار مرکزی ضمن خوش آمدگویی عنوان داشت: سعی بر این است تا با هم افزایی و هم اندیشی نقش شرکت تعاونی در توانمند سازی دهیاریها و ایجاد منابع درآمدی پایدار برای آن ها پر رنگ تر از قبل باشد و انتظار می رود تا در این خصوص دهیاران و اعضای هیئت مدیره این شرکت با بهره گیری از ظرفیت های موجود و تعامل بیشتر در این رابطه تلاش جدی نمایند.
در ادامه در خصوص برخی مسائل و برنامه های آتی شرکت بحث و تبادل نظر لازم صورت گرفت.
حیدری مدیرعامل شرکت تعاونی دهیاریها در حاشیه این دیدار گفت: پس از برگزاری مجمع عمومی و انجام تشریفات اداری، دهیاریهای جدید که از قبل آورده نقدی خود را پرداخت نمودند به عنوان سهامدارجدید به عضویت شرکت تعاونی در خواهند آمد.

منبع: روابط عمومی بخشداری مرکزی بافق