شناسه : 36718317
رئیس مرکز فوریت های پزشکی بافق خبر داد:


سعید ملک زاده گفت: در حادثه واژگونی یک دستگاه پژو پارس در ابتدای جاده بافق شادکام و تصادف یک دستگاه پراید با تانکر حمل آب دو نفر مصدوم شدند.