شناسه : 35721028


میزان تولید مجتمع فسفات اسفوردی طی 7 ماهه امسال 54 درصد افزایش یافت. تولید این شرکت در مهر ماه نیز با رشد 238 درصدی همراه شد.

به گزارش صبح بافق؛ مجتمع فسفات اسفوردی از ابتدای فروردین تا پایان مهر 97، بیش از 50 هزار و 865 تن فسفات اسفوردی تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 32 هزار و 988 تن بود.

این شرکت در ماه مهر، 7 هزار و 361 تن فسفات اسفوردی تولید کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (2 هزار و 178 تن)، 238 درصد رشد نشان می دهد.

مجتمع فسفات اسفوردی طی 7 ماهه امسال، 224 هزار و 849 تن ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با رقم مدت مشابه سال گذشته (286 هزار و 605 تن)، 22 درصد کاهش نشان می دهد.

گفتنی است مجتمع فسفات اسفوردی در شهرستان بافق، کیلومتر 35 جاده بافق- بهاباد قرار دارد.

منبع: فلزات آنلاین