شناسه : 34930945


به گزارش صبح بافق؛ در خرداد ماه سال جاری رکورد 19 ساله تولید کنسانتره فسفات در مجتمع فسفات اسفوردی بافق شکسته شد. خرداد ماه سال جاری 9 هزار و 328 تن کنسانتره فسفات در مجتمع فسفات اسفوردی تولید شد. بر اساس این گزارش مجتمع فسفات اسفوردی بافق در 3 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تولید کنسانتره فسفات رشد 38 درصدی و در تولید کنسانتره آهن رشد 104 درصدی داشته است. گفتنی است مجتمع فسفات اسفوردی با توان تولید 2 محصول کنسانتره فسفات و کنسانتره آهن، با کیفیت‌ ترین تولیدکننده فسفات کشور است که با تولید سالانه حدود 62000 تن کنسانتره فسفات به عنوان محصول اصلی و 23000 تن کنسانتره آهن به عنوان محصول جانبی، در 35 کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق و در 155 کیلومتری استان یزد قرار دارد.

به گزارش صبح بافق؛ در خرداد ماه سال جاری رکورد 19 ساله تولید کنسانتره فسفات در مجتمع فسفات اسفوردی بافق شکسته شد.

خرداد ماه سال جاری 9 هزار و 328 تن کنسانتره فسفات در مجتمع فسفات اسفوردی تولید شد.

بر اساس این گزارش مجتمع فسفات اسفوردی بافق در 3 ماهه نخست سال جاری نسبت به مدت مشابه سال قبل در تولید کنسانتره فسفات رشد 38 درصدی و در تولید کنسانتره آهن رشد 104 درصدی داشته است.

گفتنی است مجتمع فسفات اسفوردی با توان تولید 2 محصول کنسانتره فسفات و کنسانتره آهن، با کیفیت‌ ترین تولیدکننده فسفات کشور است که با تولید سالانه حدود 62000 تن کنسانتره فسفات به عنوان محصول اصلی و 23000 تن کنسانتره آهن به عنوان محصول جانبی، در 35 کیلومتری شمال شرق شهرستان بافق و در 155 کیلومتری استان یزد قرار دارد.