شناسه : 35513864


مدیرعامل جامعه معلولین بافق گفت: به همکاری داوطلبانه دانش آموزان نیازمندیم

به گزارش صبح بافق؛ بوالفضل شاهپورزاده مدیرعامل موسسه خیریه جامعه معلولین بافق در دیدار با دانش آموزان مدرسه فاطمیه بیان کرد با توجه به اهمیت مقوله پیشگیری،به همکاری داوطلبانه دانش آموزان نیازمندیم و از نظراتشان استفاده خواهیم کرد.
شاهپورزاده خاطرنشان کرد قریب به 750 پرونده در بهزیستی وجود دارد که از خدمات بهره مند می شوند و با توجه به اقدامات صورت گرفته در جهت شناسایی توانخواهان و مددجویان،این آمار به 4000 پرونده افزایش خواهد یافت که این زنگ خطری برای مسئولین و مردم مبنی بر اهمیت دادن به مسئله پیشگیری به ویژه پیشگیری از معلولیت ها خواهد بود.
مدیرعامل جامعه معلولین عنوان کرد این موسسه خیریه از ایده ها و طرح های صاحبان تحقیق و نظر استقبال می کند تا بتوانیم با همکاری یکدیگر در تمامی بخش های توانبخشی،پیشگیری،اجتماعی،مشارکت واشتغال به جامعه هدف خدمات بهترارائه دهیم.

منبع: روابط عمومی جامعه معلولین بافق