شناسه : 37967674


کم کم بوی انتخابات شورای شهربه مشام میرسد. تولد گروههای جدید با عناوین مختلف در فضای مجازی شروع شده است.گروههایی که همگی به نوعی خود را مطالبه گر معرفی می نمایند.

به گزارش صبح بافق؛ کم کم بوی انتخابات شورای شهربه مشام میرسد. تولد گروههای جدید با عناوین مختلف در فضای مجازی شروع شده است.

گروههایی که همگی به نوعی خود را مطالبه گر معرفی می نمایند.

هر گروهی پرده از گروهی دیگر کنار میزند. مطالبات چندین ساله شهر را دوباره زنده کرده اند و عده ای دیگر هم دنبال مطالبات بوده اند فصل گزارش دادنشان رسیده است.

نامه های مختلف در فضاهای مجازی بافق منتشر میشود. نامه هایی که از دستان خالی مطالبه گران قدیم می‎گوید و مطالبه گران جدیدی را متولد کرده است.

اما خطرناک تر از همه سمت و سوی اهداف این گروهها به تخریب رفته است نه تحقیق،مطالبه و ارائه راهکار.

هر کسی سنگ قبله آمال خود را به سینه می‎زند و ظرفیت‎های بالقوه شهر را که می‎شود به بالفعل تبدیل کرد کور می‎کنند.

بالاخره در هر دوره عده ای تمام تلاششان را کرده اند و از آنجا که به حرف متخصصین گوش نداده اند الان به بن بست رسیده اند و گروهی دیگر که متولد شده اند باز همان مسیر را می‎روند اما با روشی دیگر و تخصصی در آن دیده نمی‎شود و ناگوارتر اینکه هر گروه طرف مقابل را بجای نقد منصفانه تخریب می‎کند و با این روش در حال نابود کردن سرمایه های شهر هستند.

امید آن است تا عزیزان مطالبات خود را بگونه ای انجام دهند تا دود آن در آیندا به چشم شهر نرود.

انتهای پیام/