شناسه : 37024076
یادداشت؛


مخالفت با ازدواج در سنین پایین، هر چند بار محتوایی ندارد و از روی دلسوزی نیست و سیاسی کاری در آن موج میزند، ولیکن توانسته تا حدودی فضای نخبگانی را به سوی خود جلب کند و در تقبیح و تایید خود استدلال بگیرد .

صبح بافق؛
سن ازدواج؛ تاثیرات و تدبیرات
 
مخالفت با ازدواج در سنین پایین، هر چند بار محتوایی ندارد و از روی دلسوزی نیست و سیاسی کاری در آن موج میزند، ولیکن توانسته تا حدودی فضای نخبگانی را به سوی خود جلب کند و در تقبیح و تایید خود استدلال بگیرد .
قصد دارم نظر خود را در این باره بگویم ( عامدانه منتظر ماندم تا جوی که از ازدواج اخیر در کشور راه افتاده بود از تب و تاب بیفتد ) و استدلال هایی را برای نظر خود اقامه کنم ‌.
بنده معتقدم ازدواج در سنین پایین مجاز و بی اشکال است، مشروط به اینکه افراد رشید بوده و توانسته باشند به صلاحیت عقلی برسند .
اینکه تعریف رشید بودن چیست را میگذارم به عهده خودتان 
شهید مطهری این کلمه را تعریف نموده اند.
اما چرا این نظر را دارم؟ 
.
۱_طبق آمار، هر چه سن عروس و داماد بیشتر باشد، درصد طلاق هم بیشتر است .
دلیل این امر، به طور خلاصه این است که وقتی مثلا یک مرد 30 ساله و یک زن 28 ساله با همدیگر ازدواج میکنند، شخصیت انها تقریبا شکل گرفته است .
بنابراین، وقتی با هم ازدواج میکنند، نمیتوانند با هم کنار بیایند.
تفاهم دو شخصیت کامل در کنار هم چون هر کدام رای و نظر مشخصی دارند و هر کدام برای خود محدوده معینی را مشخص کرده اند پایین تر است .
و این منجر به طلاق میشود .
حال بیایید شرایط دیگری را تخیل کنیم .
فرض کنید پسر 20 ساله ای و دختر 17 ساله ای با هم ازدواج میکنند.
شخصیت ها هنوز شکل نگرفته است .
وقتی با هم هم خانه میشوند، این شخصیت ها، به مرور زمان شروع میکنند به شکل گرفتن و هر دو شخصیت، به یک صورت شکل میگیرند ،فلذا اختلاف ها کمتر، و تفاهم ها بیشتر میگردد .
این مورد را میتوان یکی از دلایل در تایید اینکه نباید محدوده سنی بعد از بلوغ تعیین نمود، فرض کرد .
 
۲_ رشد یک مفهوم سیال و دائما متغیر است؛ ما به طور دائم رشد میکنیم! یک ثانیه بعدمان رشد یافته تر است و همیشه در حال بزرگ شدن و متکامل شدنیم .
ازدواج را نباید به این مفهوم تا به این حد متغیر گره زد! چرا که اگر معطل رشد بیشتر بمانیم تا ابد نباید ازدواج کنیم! ازدواج باید بستگی به توان عقلی و رشید بودن طرفین داشته باشد نه صرف رشد و امکان تحصیل امکانات بیشتر! 
 
۳_ فرض کنیم قانونی در این رابطه جعل گردید .
اگر امکان ازدواج افراد زیر ۱۸ سال سلب گردید، از آن لحظه که غرایز تحریک میشود تا خود ۱۸ سالگی ( که تعداد بسیاری هم در این بازه زمانی رشید و عاقل می‌شوند ) تکلیف چیست؟ تجاوز؟ دوستی نامشروع؟ زنا؟ کدام انحراف اخلاقی جایگزین ازدواج برای این اشخاص محتاج اما محروم خواهد شد؟
نمیتوان افراد را از طبیعی ترین حقوق خود محروم کرد! حق تحصیل لذات جنسی یک حق خدادادی و به رسمیت شناخته شده است، اگر قرار باشد در این خصوصی ترین حق شخصی افراد هم آقایان اصلاح طلب نظر بدهند و آن را محدود کنند، لطف بفرمایند من بعد شعار حقوق مردم و آزادی از خود سر ندهند.
 
۴_هیچ علت موجهی وجود ندارد که در صورت عقل و رشید بودگی شخص او را از ازدواج محروم کند .
اگر هم این دو مولفه در شخصی وجود نداشته باشد، زحمت نکشید! قبل از شما اسلام مانع آن ازدواج شده است .
 
چهار دلیل در تایید ازدواج در سنین پایین اقامه گردید .
بنده ادله دیگری نیز در این باب دارم، از جمله اینکه بر خلاف مخالفین این نوع ازدواج ها که با زدن هشتک هایی مانند #کودک_همسری صرفا نانشان را میخواهند به روغن ابهام و احساسات بمالند، این منع برخوردار از اجماع جهانی نیست! برای مثال هنوز در آمریکا ۲۷ ایالت هیچ گونه محدودیت قانونی برای این مهم تعیین نکرده اند .
ولیکن به رسم اختصار از بیان ادامه ادله چشم پوشی مینمایم .