شناسه : 35849961


؛ اخیرا شهردار بافق گفته اند قرار است در مجموعه پارک آبشار باغ گیاهان دارویی ساخته شود.

به گزارش صبح بافق؛ اخیرا شهردار بافق گفته اند قرار است در مجموعه پارک آبشار باغ گیاهان دارویی ساخته شود.

اینکار در جای خود آنهم زمانی که جیب شهرداری پر پول است کاری نیکوست. نوروززاده بجای آنکه اولویت را در اینکار قرار دهند فکری هم برای آه و ناله های جوانانی کنند که وقتی میخواهند پروانه ساخت بگیرند انواع بیماری ها پس ندهند.

بهتر نیست وقتی مردم به شهرداری جهت دریافت پروانه ساخت مراجعه می‎کنند گل گاوزبان که نوعی گیاه دارویی است به آنها بدهد تا اعصاب و روانشان با آن هزینه های پروانه و بدو بدوها در اتاق های شهرداری بهم نریزد‌. این هم دعای مردم و جوانان را دارد و هم از هزینه های بدون اولویت جلوگیری می‎شود.

آیا بهتر نیست شهردار محترم طی گزارشی به مردم بگوید مدت زمان اخذ پروانه ساخت منزل در شهرداری بافق چقدر می‎شود؟

انتهای پیام/