شناسه : 36124522
گزارش تصویری2؛


عکاسان بافقی گوشه هایی از حضور مردم متدین دارالشجاعه در جشن پیروزی انقلاب به تصویر کشیدند.

صبح بافق؛

عکاسان: بهنام بابائیان/آرش آقاتهرانی