شناسه : 35070694


بافق ، شهری با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت و دارای مشاهیری از علماء و ادباء ، از کمال‌الدّین (شمس‌الدّین) محمّد وحشی بافقی تا شیخ محمد تقی بافقی

صبح بافق کی طلوع می کند؟

بافق ، شهری با بیش از پنجاه هزار نفر جمعیت و دارای مشاهیری از علماء و ادباء ، از کمال‌الدّین (شمس‌الدّین) محمّد وحشی بافقی تا شیخ محمد تقی بافقی.

بافق، جاذبه های مختلفی دارد. روستاهایش، معادن مختلف و سرشار از آهن و امام زاده ای که با معماری زیبای گنبدش در وسط شهر جلب توجه می کند و باید محوریتش حفظ بشود.

اما این ها و مواردی دیگر از ویژگی های بافق نتواسته اند این شهر را به افق روشن و برجسته ای برسانند.

بافق برای رسیدن به قله چه چیز یا چه چیزهایی کم دارد؟

نیروی انسانی ندارد یا ظرفیت جغرافیایی اش محدود است؟

ثروت ندارد یا ضریب هوشی مردمانش کم است؟

بافق همه این ها را دارد اما تحقق آرزوهای دست یافتنی اش چیزهایی را ندارد یا کمتر دارد.

شهر نخل و آفتاب بافق، به دلسوز نیاز دارد تا سوز کارگران چهره سوخته از تابش آفتاب در دل معدن را کاهش بدهد.

معنای این حرف انکار زحمت و تلاش مدیران متعهد نیست، اما هنوز تا رسیدن به وضعیت مطلوب فاصله زیاد است.

تکمیل جاده و پرداخت عوارض شهرداری و برخورداری مردم از بهترین امکانات رفاهی یک حق است در قبال عوارض جسمی و روحی ناشی از کار در معادن و اگر همه تصمیم گیران این گونه فکر کنند مسائل حل خواهد شد.

بافق اکنون از دردهایی رنج می برد که در دراز مدت به سرطان بدخیم تبدیل خواهند شد. وضعیت پاتوق های مختلف نگران کننده است اما همه به راحتی از کنارش عبور می کنند و اندکی فکر نمی کنند که آینده بافق را پاتوق ها ترسیم خواهند کرد.

شهر بافق نیاز به تغییر اساسی در چینش مدیرانش دارد. باید سهم جوانان تحصیل کرده و متعهد به خوبی و به دور از جناح بندی ها و قوم و قبیله گرایی های ناپسند مشخص گردد.

صبح بافق در فضای مجازی طلوع کرده است اما برای رسیدن به صبح در عالم حقیقی باید کمر همت و مطالبه گری را محکم بست.

بافق هنگامی به صبحدم خودش خواهد رسید که خودخواهی و قوم و قبیله و جناح گرایی کنار گذاشته شود.

صبح بافق زمانی طلوع می کند که ریشه نفاق در آن خشکانده شود و جماعتی دلسوز گرد هم بیایند و کاری کنند کارستان.

چه خوش گفت وحشی بافقی

الاهی سینه‌ای ده آتش افروز / در آن سینه دلی وان دل همه سوز

هر آن دل را که سوزی نیست، دل نیست / دل افسرده غیر از آب و گل نیست

 

محمد هادی سمتی

شنبه ششم مرداد 1397