شناسه : 34579937


دبیر سند توسعه ورزش استان یزد گفت:توسعه ورزش و نشاط اجتماعی،قهرمانی ازاهداف تدوین این سند است .

به گزارش صبح بافق؛ دبیر سند توسعه ورزش استان یزد در  نشست شورای ورزش شهرستان بافق با بیان اینکه سند توسعه استان ذیل اسناد توسعه استان است گفت:این سند درراستای برنامه توسعه ششم است که ورزش استان بدنبال این است که در یک برنامه 5ساله در راستای چشم انداز 1404کشور بتواند خدمات بهتری به خانواده ها و ورزشکاران ارائه دهد.

محمد حسین  پیمان فر افزود: هدف اصلی تدوین این سند درسطح استان، توسعه ورزش در بعد مشارکت و نشاط اجتماعی،قهرمانی و ورزش حرفه ای و اقتصاد ورزش است.

وی با اشاره به اینکه در تدوین سند بدنبال رویکردهای متفاوتی هستیم تصریح کرد:تدوین برنامه ها باید از طریق دستگاه های اجرایی انجام شود که با این اقدام آسیب شناسی نیز صورت میگیرد.

وی هدف از برگزاری این نشست را مشارکت شهرستان در طراحی و تدوین راهبرد توسعه ورزش بافق عنوان کرد.

دبیر سند توسعه ورزش استان یزد نمونه آماری از پژوهشهای انجام شده در هیات های ورزشی بافق را ارائه کرد و بیان داشت : با توجه به داده های شهرستان و بر اساس پژوهشی که انجام شده جمع بندی ها حاصل شده است .