شناسه : 35110062


مردم شهرستان بافق عصر روز نهم ذی الحجه همزمان با سراسر کشور دعای پرفیض عرفه را در گلزار شهدای گمنام زمزمه کردند.

به گزارش صبح بافق؛ مردم شهرستان بافق عصر روز نهم ذی الحجه همزمان با سراسر کشور دعای پرفیض عرفه را در جوار شهدای گمنام زمزمه کردند و با اشک ها و ناله های خود زنگار از دل زدودند و نوای الهی العفو را سر دادند.

عکس/مسعودعسکری