شناسه : 36619261


تیموری گفت:رئیس شورای شهر صد در صد درست گفته چون عده کمی هستند که حقوق بالایی می گیرند و زمین ها را به قیمت گران می خرند و مردم هم مجبورند بخرند اما خیلی اندک هستند.

 

احمد تیموری یکی از بنگاه داران بافق در گفتگوی اختصاصی با صبح بافق در خصوص وضعیت زمین ومسکن در شهرستان گفت: زمین های بافق هر روزکه می گذرد افراد متفرقه ای پیدا شده و قیمت های کاذبی را برای زمین ها می گذارند و از سادگی مردم استفاده و زمین هایی که متری بین 300 تا 500 هزار تومان قیمت دارد را بیش از قیمت واقعی به فروش می رسانند.

وی در ادامه افزود: بارها به مسئولین گفتم که قولنامه هایی که به صورت دستی نوشته می شود به آنها چندان اهمیتی ندهند و به بنگاه ها مراجعه و در مورد زمین ها ریشه یابی و تحقیق کنند وحتی افرادی که قصد خرید زمین دارند به اداره ثبت اسناد مراجعه و در مورد وقفی بودن یا نبودن آن تحقیق کنند اما افسوس که گوش شنوایی نیست و مردم توجهی نمی کنند و بعد از مدتی متوجه می شوند که این زمین نه پلاک مشخصی دارد و به قیمت واقعی هم به فروش نرسیده و با مشکلات بزرگی روبرو خواهند شد و مدت زمان زیادی طول می کشد تا به پول خود برسند.

تیموری تصریح کرد: اگر مسئولین وارد می شدند و زمین ها را قیمت گذاری می کردند مردم با این مشکلات روبرو نمی شدند.

این بنگاه دار بافقی در پاسخ به این سوال که به طور متوسط در سال چند درصد به قیمت زمین و مسکن باید اضافه شود اظهار داشت: به طور متوسط هر سال افزایش قیمت زمین ومسکن برای منزل بین 5تا 15درصد و مغازه ها نیز بین 5تا20درصد افزایش قیمت خواهیم داشت، اما بین 40 تا 50 درصد قیمت زمین های تجاری ها را اضافه می کنند.

تیموری ادامه داد: اگر تصمیمی برای اجاره بها گرفته می شد مشکلات ازبین می رفت

وی در خصوص وجود کارشناس برا تعیین قیمت کارشناسی زمین  در شهرستان نیز بیان داشت: در بافق کارشناس وجود دارد،  اما کسانی که فروشنده هستند قیمت آنها را قبول ندارند و حاضر نیستند از قیمت خود پایین تر بیایند.

تیموری در خصوص مصاحبه اخیر رئیس شورای شهر بافق که گفته بود عامل اصلی گرانی قیمت مسکن در شهرستان به خاطر حقوق بالای کارگران شرکت سنگ آهن است گفت: رئیس شورای شهر صد در صد درست گفته چون عده کمی هستند که حقوق بالایی می گیرند و زمین ها را به قیمت گران می خرند و مردم هم مجبورند بخرند اما خیلی اندک هستند.

وی در پایان از مسئولین به خصوص از شهرداری، دفترخانه ها و اداره ثبت اسناد واملاک خواست زمانی که افراد قولنامه های عادی را ارائه می کنند برای صدور پروانه، وکالت محضری و یا صدور سند حتما قولنامه های بنگاهی باشد وگرنه مشکلات همچنان ادامه دارد.

انتهای پیام/یادداشت یادداشت