شناسه : 36111165


در روز شهادت حضرت زهرا(س) مردم دارالشجاعه وعزادار بافق با برپایی هیئت های عزاداری به مرثیه خوانی در رثای بانوی دوعالم پرداختند.

به گزارش صبح بافق؛ در سالروز شهادت بانوی خوبی ها حضرت فاطمه(س) مردم دارالشجاعه و عزادار بافق با شرکت در هیئت های عزاداری در رثای حضرت زهرا(س) به عزاداری ومرثیه سرائی پرداختند.

عکس: علی جعفری دخت