شناسه : 35290125


با انتصاب عسکری مدیرعامل سنگ آهن مرکزی بافق به عنوان ریاست سازمان بازنشستگان فولاد کشور شائبه انتصاب وی بعنوان استاندار یزد نیز در فضای مجازی شهر بافق منتشر شد.انتصابی که واکنش جریانهای سیاسی استان یزد و شهر بافق را در برخواهد داشت.

به گزارش صبح بافق؛ با انتصاب عسکری مدیرعامل سنگ آهن مرکزی بافق به عنوان ریاست سازمان بازنشستگان فولاد کشور شائبه انتصاب وی بعنوان استاندار یزد نیز در فضای مجازی شهر بافق منتشر شد.انتصابی که واکنش جریانهای سیاسی استان یزد و شهر بافق را در برخواهد داشت.

اصلاح طلبان بافق قطعا از این انتصاب خرسند خواهند شد بخاطر تحزب گرایی آنها و حتی میتوان این مسئله را پیش بینی کرد که آنها این شایعه را منتشر کرده اند تا هزینه عدم این انتصاب را به عهده جریان سیاسی مقابل و مخالف خود بیاندازند.

اما اگر دقیق شویم جریان مخالف نیز بخاطر دلایلی که دارند از این انتصاب حمایت خواهند نمود.

البته جریان سومی هم وجود دارد که انقلابی عمل میکنند و میگویند آزموده را آزمودن خطاست و صورتجلسه شهریورماه ۹۳ و عدم اجرای آنرا تجربه می نامند.

میتوان تعدادی دلایل جریان دوم را بدین شرح ببان کرد.

اینکه عسکری وعده هایی در خصوص صنعتی شدن بافق با راه اندازی کارخانه های جوارمعدنی داده و تعدادی از آنها بر زمین مانده وی با استاندار شدن باید پیگیری کند و به نتیجه برساند.

استاندار شدن دولت روحانی یعنی اینکه وی نیز باید پیگیری کند تا فولاد کسری یا فولاد جایگزین آنرا به اتمام برساند.

همچنین وی باید با در این سمت و با همکاری صباغیان نماینده این حوزه انتخابیه ۱۵ درصد سهم شهرستان از سنگ آهن مرکزی را زنده نماید.

وی بایستی در بالاترین مقام اجرایی استان آن وعده های اشتغال در مجموعه های جوارمعدنی سنگ آهن را جامه عمل بپوشاند.

و دیگر آنکه وی تکلیف ۱۵ میلیارد تومانی که توسط شرکت سنگ آهن مرکزی به اداره کل راه و شهرسازی استان داده است مشخص نماید.

و در نهایت پست استانداری محمد جواد عسکری برای مجموعه شهرستان میتواند خوب باشد به شرط آنکه وعده های خود در شهرستان بافق را جامه عمل بپوشاند گرچه در زمان مدیرعاملی وی در سنگ آهن مرکزی بیشترین سهام این مجموعه بزرگ معدنی به شرکتهای خصوصی واگذار شد آن چیزی که دکتر یاراحمدی به شدت مخالف آن بود و خواستار دولتی ماندن این مجموعه شده بود.

انتهای پیام/