شناسه : 35112659
یادداشت؛


دهم ذی الحجه چرا عید قربان شد؟ چون در این روز حضرت ابراهیم علیه السلام تصمیم گرفت تا فرزندش اسماعیل را در راه خدا قربانی کند به تعبیری به خاطرخدا تصمیم گرفت از تمام هستی اش دل بکند

صبح بافق؛

دهم ذی الحجه چرا عید قربان شد؟ چون در این روز حضرت ابراهیم علیه السلام تصمیم گرفت تا فرزندش اسماعیل را در راه خدا قربانی کند به تعبیری به خاطرخدا تصمیم گرفت از تمام هستی اش دل بکند لذا تا قیام قیامت دراین روز بر حاجیان خانه خدا واجبست که درراه خدا قربانی کنند تا این حرکت عظیم فراموش نشود

تا اینکه درس ایثار واز خودگذشتگی در جوامع اسلامی نهادینه شود و تا یک نفر تصمیم گرفت به خاطر منافع شخصی یا حزبی اش دست به خیانت بزند یا مسئولی به خاطر فرزندش با اهداف نظام زاویه بگیرد تاریخ حضرت ابراهیم بر سرش داد بکشد که من به خاطر خدا تمام هستی ام را گذاشتم و تو به خاطر هوای نفست...

ما ازاین حرکت حضرت ابراهیم علیه السلام درس ایثار و آزادگی می‌گیریم و تا آخرین قطره خون ابراهیم وار پای نظام ورهبرمان می‌ایستیم همانطور که خانواده شهدا این درس بزرگ را گرفتند و اسماعیل هایشان را در راه خدا قربانی کردند

این عید بزرگ را به همه همشهریان عزیز تبریک عرض میکنم

 

حامد حسنی نژاد