شناسه : 36171039
مزایده؛


609 هزار تن (در 2 پارت جداگانه) سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) واقع در استان یزد از طریق مزایده به فروش می رسد.

به گزارش صبح بافق؛ شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران به نمایندگی از ایمیدرو در نظر دارد مزایده عمومی فروش 609 هزار تن (در 2 پارت جداگانه) سنگ آهن کلوخه معدن آنومالی IIA (بصورت خشک) واقع در استان یزد، حدود 7 کیلومتری شمال شرق بافق (مجتمع سنگ آهن فلات مرکزی ایران) را از طریق سامانه تدارکات الکترونیکی دولت (ستاد) به شماره ثبت ستاد 100971028000040 با جزئیات مندرج در اسناد مزایده و با تضمین شرکت در مزایده به مبلغ 8.000.000.000 (هشت میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی 239 هزار تنی سنگ آهن کلوخه با عیار میانگین 52 درصد و 9.000.000.000 (نه میلیارد) ریال برای پیشنهاد پارتی 370 هزار تنی سنگ آهن کلوخه با عیار میانگین 42 درصد،( واریز نقدی و یا ضمانتنامه بانکی برگزار نماید.

انتهای پیام/