شناسه : 37488623


مردم کرمان و شهرهای مختلف کشور برای تشییع پیکر سردار شهید حاج قاسم سلیمانی سنگ تمام گذاشتند.Loading the player...یادداشت یادداشت