شناسه : 36006249
پیام_شهروندی؛


امروز صبح بابت موضوعی برای ملاقات مردمی با شهردار به شهرداری رفتم؛ نشستیم تا نوبت ما بشه... چند دقیقه بعد یکی از کارکنان شهرداری برای افرادی که منتظر ملاقات بودن چایی آورد...

به گزارش صبح بافق؛ امروز صبح بابت موضوعی برای ملاقات مردمی با شهردار به شهرداری رفتم؛ نشستیم تا نوبت ما بشه... چند دقیقه بعد یکی از کارکنان شهرداری برای افرادی که منتظر ملاقات بودن چایی آورد...
این رفتار، بسیار خوب و شایسته بود و تاکنون این چنین برخوردی با ارباب رجوع هایی که در ادارات و نهادهای مختلف منتظر نوبتشان بوده اند، ندیده بودم!
این رفتار بهانه ای شد تا از شهردار محترم، پرسنل و کارکنان خدوم شهرداری بابت تکریم ارباب رجوع تشکر و قدردانی کنم و به آن دسته از مسئولین و کارمندانی که ارباب رجوع را تکریم نمی کنند و با منت و تکبر کار آنها را انجام می دهند؛ خوب است یادآوری شود که اگر امروز مسئولیتی دارید از برکت انقلاب همین مردم است که حقیقتا ولی نعمتان این مملکت هستند.
ما پشتیبان مسئولین و کارمندان متواضع، مردمی و صادق هستیم و منتقد آنهایی که روحیه اشرافی و متکبر دارند...

عباسعلی محمدی