شناسه : 35758078
در کارخانجات تعمیر لکوموتیو بافق انجام شد:


مدیر کارخانجات تعمیر لکوموتیو بافق گفت: لکوموتیو آلستوم AD۴۳C با استفاده از توان داخل، بازسازی و تعمیر اساسی شد.

به گزارش صبح بافق؛ مدیر کارخانجات تعمیر لکوموتیو بافق گفت: لکوموتیو آلستوم AD۴۳C با استفاده از توان داخل، بازسازی و تعمیر اساسی شد.

محمد انوری افزود: لکوموتیو آلستوم AD۴۳C شماره ۲۸۱ که مدت ۳ سال به دلیل خرابی موتور، متوقف و از ناوگان خارج شده بود، پس از بازسازی و تعمیر اساسی به ناوگان بازگشت.
وی توضیح داد: این اقدام آبان ماه سال جاری در کارخانجات تعمیر لکوموتیو بافق انجام و بعد از حدود ۶۰ هزار ساعت کارکرد موتور دیزل لکوموتیو، ماشین های الکتریکی (شامل ژنراتور اصلی و کمکی، ترکشن موتورها و ...)، کمپرسور و سیستم ترمز و بوژی تعمیر اساسی شد و بار دیگر راه اندازی و در سرویس بهره برداری قرار گرفت.
وی ادامه داد: با راه اندازی این لکوموتیو، ۰۳/۲ لکوموتیو معادل به ناوگان نیروی کشش راه آهن افزوده شد.
به گفته انوری در حال حاضر ۲ دستگاه لکوموتیو آلستوم در این کارخانجات متوقف است که برای تعمیر اساسی تا پایان سال جاری برنامه ریزی شد.
انوری خاطرنشان کرد: با تکمیل پروژه راه اندازی لکوموتیوهای متوقف ، ۴۹ دستگاه لکوموتیو آلستوم برابر ۱۰۰ دستگاه لکوموتیو معادل در گردش خواهد بود.

منبع: روابط عمومی راه آهن جمهوری اسلامی ایران