شناسه : 35887983
صباغیان بافقی:


عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی کشور گفت: امروز آنقدر نمایندگان مجلس درگیر مسائل حاشیه ای شده اند که از بعد نظارتی و حتی قانون گذاری در زمینه مسائل مهم جامانده اند.

به گزارش صبح بافق؛ محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس شورای اسلامی با اشاره به ضرورت تمرکز مجلس بر بعد نظارتی بیان کرد: با توجه به ایراداتی که در اجرای قوانین دیده می شود، مجلس باید از نزاع های محلی و منطقه ای کم کند و به دنبال آن بر روی بعد نظارتی تمرکز داشته باشد.

وی در ادامه اظهار کرد: امروز آنقدر نمایندگان مجلس درگیر مسائل حاشیه ای شده اند که از بعد نظارتی و حتی قانون گذاری در زمینه مسائل مهم جا مانده اند. تا زمانی که این غفلت در بین نمایندگان وجود داشته باشد و خود را درگیر مسائل حاشیه ای کنیم قطعا بعد نظارتی آنطور که باید اجرایی نخواهد شد.

نماینده مردم مهریز و بافق در مجلس با بیان اینکه یکی از مطالبات مردم از نمایندگان نظارت بر اجرای قوانینی است که تصویب می کنند. تصریح کرد: جاماندن مجلس از نظارت بر اجرای قوانین زمینه قانون گریزی را فراهم می کند و هر کسی دزدی، اختلاس، کم کاری و قاچاق کرد خود را آزاد احساس می‌کند. در حالی که مجلس متولی نظارت بر اجرای قوانینی است که تصویب می کند.

صباغیان در پایان گفت: یکی از وظایف رسانه ها معرفی نمایندگانی است که عوام فریبی می کنند و به وظایف خود عمل نمی کنند.

منبع: ایسنا