شناسه : 35517573


سرانجام رحیمی مدیرعامل سنگ آهن مرکزی بافق یعنی یکی از بزرگترین مجموعه های معدنی کشور شد.با انتصاب وی به این سمت انتظاراتی در مردم ایجاد شده است که مطرح شدن آن خالی از لطف نیست.

به گزارش صبح بافق؛ سرانجام رحیمی مدیرعامل سنگ آهن مرکزی بافق یعنی یکی از بزرگترین مجموعه های معدنی کشور شد.

با انتصاب وی به این سمت انتظاراتی در مردم ایجاد شده است که مطرح شدن آن خالی از لطف نیست.
مردم در گوش یکدیگر پچ پچ میکنند که رحیمی آمده تا همه فرزندانمان را در معدن مشغول بکار کند گرچه نگارنده این متن این تفکر را اشتباه میداند ولی این توقعی است که مدیران قبلی ایجاد کرده اند اما نتوانسته اند جامه عمل بپوشانند.چرا که زمانی بعضی از مدیران بومی میگفتند آنچنان اشتغالی در شهر ایجاد کنیم که با کمبود نیرو مواجه شویم و انقدر نیروی کار از اطراف بیایند که مجبور شوید بالاخانه های خود را به آنها اجاره بدهید که این وعده محقق نشد.
همچنین مردم میگویند رحیمی آمده است تا با فسادهای اقتصادی موجود در این مجموعه مبارزه کند و آنرا ریشه کن کند.در اینجا تایید نمیشود که فسادی وجود دارد یا ندارد اما مردم قاعدتا چیزهایی از این مجموعه دیده اند که رحیمی را مبارزه کننده با آنها شناخته اند.
گرچه مردم آن درخواست سکوت سه ساله عسکری را هنوز یاد دارند اما آنچه باید میشد نشد امیدوارند که با درخواست سکوتی دیگر روبرو نشوند.
لازم به ذکر است که مدیربالادستی آقای رحیمی، جواد عسکری است و خطاب این  بایدها و وعده ها هنوز در رأس و مصداق دولت قبلی نیست
انتهای پیام/م.ب