شناسه : 37017512
یادداشت؛


در عصری که غرب و شرقِ وحشی، عاصی از ندای حق جمهوری مقدس اسلامی گشته است و غرب و شرق فطری سیراب از انقلاب میگردد و در شرایطی که قدرت جمهوری اسلامی ایران امروز برای احدی قابل انکار نیست و همگان اذعان به قدرت نرم و سخت این نظام مقدس دارند.

به گزارش صبح بافق؛ در عصری که غرب و شرقِ وحشی، عاصی از ندای حق جمهوری مقدس اسلامی گشته است و غرب و شرق فطری سیراب از انقلاب میگردد و در شرایطی که قدرت جمهوری اسلامی ایران امروز برای احدی قابل انکار نیست و همگان اذعان به قدرت نرم و سخت این نظام مقدس دارند و در زمانی که هژمونی آمریکایی و سلطه طلبی انگلیسی و خود محوری صهیونیستی تنها و تنها به ید الهی حکومت اسلامی خدشه دار میگردد و نهایتا در عصری که حاکمیت اسلام به مدد نظام اسلامی ایران عزیز به رسمیت شناخته شده و تمامی طاغیان و عصیان گَران عالم انسانی را گِران آمده است، باز هم باید شاهد و ناظر تلاش های فارغ از خرد عده ای در جهت مذاکرات دوباره با آمریکا و غرب باشیم که بار ها و بارها خود این اشخاص  صاحب تجربه تلخ اعتماد به شیطان بوده اند! 
امروزه در حینی زمزمه ها و کد های موافقت با مذاکرات دوباره با شیطان به گوش می‌رسد که هنوز زخم هایی که برجام بر پیکر جامعه وارد آورده است التیام نیافته اند .
برجامی که از زمان دولت اوباما مکرراً نقض شد تا آنکه در دولت ترامپ به کلی نفی گشت نه سند یک برنامه جامع مشترک که بلکه سند بدعهدی و غیر قابل اعتنایی کدخدا و یاران و انصارش بود.
برجامی که در زمان حیاتش «تقریبا هیچ» بوده و در زمان مماتش « قطعا هیچ » گشته، تجربه ای نزدیک و قاطع است بر اثبات اینکه آمریکا قابل مذاکره نیست! 
امروزه دیگر نیازی نداریم که به بدعهدی آمریکا در قبال مصدق، شاه، صدام، کوبا، نیکاراگوئه و .. اشاره نماییم و استدلال بیاوریم .
به مدد دولت محترم، امروز خود ما تجربه ای کاملا موفق مانند برجام در اثبات بد قولی و بی اخلاقی شیطان بزرگ در دست داریم . 
باید از آقایانی که مدتی ژست متنبه شدن به خود گرفتند و می‌فرمودند «فقط دیوانگان با آمریکا مذاکره میکنند» و یا اینکه میگفتند «توافق با این کشور به اندازه جوهر روی کاغذ هم ارزش ندارد» پرسید که حال چه چیزی تغییر کرده که دوبارتا از این رو به آن رو شدید و رئیس جمهور محترم در اظهار نظری شگرف میفرمایند که حاضرند با رهبر هر کشوری مذاکره نمایند؟ 
بدقولی و بدعهدی آمریکا را نمیتوانید متوجه بشوید ولی دیگر چرا خودتان خود را نقض میکنید ؟ آن موضع گیری های تند علیه مذاکره با آمریکا چه بود و این امواج مثبت از خود در کردن چیست ؟ 
آنچه تأسف را بر می‌انگیزد این است که در ساحت سیاسی ایران از زمانی که معیار های انتخاباتی « تکرار» بوده است، نه تجربه اثر گذار بوده نه دلسوزی بزرگان و اهل علم! 
خود اتکایی مغرورانه و بوالهوسانه ای که ثمره اش برجام بود و امروز میخواهد هزینه دیگری در دست کشور بگذارد برای دانشجویان دغدغه مند و دلسوز برای نظام و کشور قابل قبول نیست .
عقل، شرع و وجدان بشری حکم میکند که ترک تجربه نمی‌تواند صحیح و کارآمد باشد و لازم است مسئولین از وقایع اتفاقیه عبرت گرفته و باری دگر کشور را به لبه پرتگاه نکشانند .
 
زهرا زارعی/ مدرس حوزه علمیه و مشاور